ISO:9001-2015 | ISO:14001-2015

Giới Thiệu Chung


Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa và Cơ Khí Đông Dương.                                    
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên.
Ngày thành lập: 09-09-2014.
Mã số thuế: 0900886398.
Diện tích: 6120 m².
Diện tích xây dựng: 4125 m².
Chuyên ngành: Đúc ép linh kiện nhựa và gia công khuôn mẫu.
Vốn điều lệ: 25,000,000,000 vnd.
Vốn đầu tư: 50,000,000,000 vnd.


 

  Tel : 0221 3791 036    |      Fax :0221 3791 038