ISO:9001-2015 | ISO:14001-2015

CS MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG & CHẤT LƯỢNG


CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

-------***-------

Chính sách Môi trường

Chúng tôi cam kết thực hiện triệt để kế hoạch bảo vệ môi trường, luôn luôn xem xét tính phù hợp trong từng hành động, từng công đoạn sản xuất.

Tuân thủ pháp luật và các quy định khác về bảo vệ môi trường, ngăn ngừa các tác động gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sử dụng hiêu quả tài nguyên, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống phát sinh hàng hỏng, cải tiến công nghệ giảm thiểu tiêu hao năng lượng.

Xậy dựng hệ thống quản lý môi trường, đào tạo, duy trì và nâng cao sự hiểu biết về tác động môi trường cho toàn bộ công nhân viên.

Mục tiêu Môi trường

Đông Dương luôn đặt sự phát triển của sản xuất kinh doanh song song với bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu trở thành nhà máy “Sản xuất xanh”.

  • 100% dầu mỡ, hóa chất thải được xử lý đứng quy định của pháp luật.
  • 100% rác thải được phân loại theo quy định tại nhà máy.
  • 100% kế hoạch cải tiến tác động môi trường được thực hiện.

 

 


Chính sách Chất lượng

Xây dựng hệ thống quản lý nhằm cung cấp sản phẩm không có sự khiếu nại từ khách hàng.

Không ngừng nghiên cứu cải tiến quy trình, tiếp thu công nghệ mới, nâng cao năng suất, hiệu suất đảm bảo sự cạnh tranh của sản phẩm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến từ khách hàng, không ngừng cải tiến hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, hướng tới cung cấp những sản phẩm có tiêu  chuẩn chất lượng cao nhất.

Hợp tác cùng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội kinh doanh với đối tác. Thường xuyên duy duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng sản phẩm của mình đối với khách hàng.

Mục tiêu Chất lượng

Luôn có thái độ phục vụ văn minh lịch sự, chu đáo và nhanh chóng.

Tuân thủ kỷ cương điều hành, thực hiện đúng nội quy, quy trình nghiệp vụ.

Đảm bảo cung cấp đúng, đủ hàng hóa và đúng thời gian theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng.

  • 100% sản phẩm , dịch vụ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  • 100% sự không phù hợp được khắc phục kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
  • Hạn chế sản phẩm lỗi trong công đoạn dưới 0,5%.