ISO:9001-2015 | ISO:14001-2015

Sứ Mệnh Tầm Nhìn


 

CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Phương châm hoạt động: 

Chuyên Nghiệp – Chính xác – Hiệu quả

 

SỨ MỆNH 

  • Với khách hàng: Xây dựng hệ thống quản lý nhằm cung cấp ổn định các sản phẩm có chất lượng vượt trội.
  • Với đối tác: Tạo dựng uy tín, niềm tin, xây dựng cơ hội hợp tác cùng phát triển và cam kết đồng hành.
  • Với công nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo để công nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình.
  • Với địa phương: Đóng góp tích cực các hoạt động công ích, hoạt động CSR nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng địa phương văn mình, giầu đẹp và phát triển bền vững.

 

TẦM NHÌN

Mạnh dạn đầu tư nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới để trở thành nhà sản xuất khuôn và cung cấp các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam.

 

KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021~2023 

Nâng cao năng lực quản lý hiện trường mở rộng sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển kỹ thuật khuôn và kỹ thuật đúc.